sg

Vikingen 2

Efter gott samarbete med markägare planeras en utökning av befintligt projekt.


Information

Status
Pågående
Plats
Norrköpings kommun

Sunna avser att etablera en solcellspark med tillhörande transformatorstationer i Norrköpings kommun. Anläggningen kommer att producera fossilfri energi i cirka 35 år och ge en total installerad effekt på upp till cirka 28 MW.

Verksamheten är belägen cirka 5 km sydost om Östra Husby med en total yta på cirka 33 hektar.

Avgränsningssamråd inför framtagande av miljökonsekvensbeskrivning för projektet pågick till och med den 30 juni 2023.

Snabbfakta

  • 33 hektar
  • 28 MW
  • Östergötlands län

Kontaktperson

Nyheter

Följ oss