sg

Vikingen 2

Efter gott samarbete med markägare planeras en utökning av befintligt projekt för att ytterligare stärka den förnybara elproduktionen i södra Sverige.


Information

Status
Pågående
Plats
Norrköpings kommun

Sunna avser att etablera en solcellspark med tillhörande transformatorstationer i Norrköpings kommun. Anläggningen kommer att producera fossilfri energi i cirka 35 år och ge en total installerad effekt på upp till cirka 28 MW.

Verksamheten är belägen cirka 5 km sydost om Östra Husby med en total yta på cirka 33 hektar.

Just nu pågår avgränsningssamråd inför framtagande av miljökonsekvensbeskrivning för projektet. Mer information om samrådet finns att ta del av här.
Samrådet pågår till och med den 30 juni 2023.

För att ta den av samrådshandlingar, ställa frågor om projektet eller inkomma med synpunkter är du välkommen att kontakta:
Linnea Andersson, Miljökonsult
linnea.andersson@envigo.se
073-066 31 16

Snabbfakta

  • 33 hektar
  • 28 MW
  • Östergötlands län

Ladda ner dokument

Kontaktperson

Nyheter

Följ oss