sg
Publicerad
Skrivet av : 
sunna
Kategori
Projekt

Lilla Norrskenet nominerad till Solenergipriset

Pilotanläggningen Lilla Norrskenet utanför Luleå är nominerad till Solenergipriset 2024 i kategorin "Årets anläggning mark".


Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut tre kategorier av Solenergipriset – Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation. Utmärkelserna går till “anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av”, skriver Svensk Solenergi.

På sin hemsida beskriver Svensk Solenergi priset enligt nedan.

Med Solenergipriset vill branschföreningen sätta fokus på solenergin och bidra till att öka kraftslaget i Sverige. Syftet är att sprida kunskap ute i landet om solenergibranschens mest spektakulära projekt och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse. Därför synliggör Solenergipriset varje år nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling – som driver teknikområdet framåt. Vi tror även på utmärkelsens förmåga att informera om standardiserade projekt som sänker kostnader, gör tekniken mer tillgänglig och på sikt skapar en ökad marknad.

Sunnas pilotanläggning Lilla Norrskenet utanför Luleå är nominerad till Solenergipriset 2024 i kategorin “Årets anläggning mark”.

Priset delas ut i april på Svensk Solenergis årsmöte.

Fakta Lilla Norrskenet

Lilla Norrskenet utanför Luleå är en pilotanläggning för att testa en nyskapande lösning för solenergiproduktion i nordliga förhållanden. Parken har utformats för att optimera användningen av solceller i arktiskt och snörikt klimat och maximera solenergins potential även i norr. Den uppfördes på kort tid från upphandling till dagen för driftsättning, som skedde på en av årets mörkaste dagar i december 2023.
Anläggningen ligger i anslutning till Alviksgården utanför Luleå och har vertikalt monterade dubbelsidiga paneler i öst- och västlig riktning. Utformningen minskar förluster från snöskuggning jämfört med traditionellt lutande paneler där snö lätt samlas och riskerar ligga kvar en längre tid. Med mindre problematik från snöskuggning kan parken dra nytta av reflektioner från snötäckt mark under soliga vinterdagar, och under sommarhalvårets långa dagar finns potentialen att producera el snudd på dygnet runt.

Följ oss