sg

Press

Nyckelsiffror

Om oss

Sunna utvecklar och äger storskalig solkraft i Norden. Vår ambition är att öka mängden solel i energisystemet på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden. Tillsammans med långsiktiga och nordiska kapitalpartners är vi en hållbar aktör på den svenska energimarknaden. 

iStock-1303312259 1

Varför investera i Sunna Group?

Främja biologisk mångfald

Eftersom vi bygger våra anläggningar på redan exploaterade platser konkurrerar vi inte med djur och natur.

  • Elproduktion med låg miljöpåverkan

Förnybar elproduktion

Lokalt producerad solel säkrar lokalsamhällets tillgång till förnybar el och möjliggör regional etablering och expansion av företag.

  • Bidra till framtidens elförsörjning

Enkel att prognostisera

Produktion av solkraft är enkel att prognostisera, kräver minimalt med underhåll och har inga rörliga delar.

  • Stabil produktion över tid

En trygg partner

Vi på Sunna har lång erfarenhet och kompetens inom storskaliga solcellsinstallationer och vår affärsplan bygger på långsiktighet.

  • Långsiktighet och kompetens

Hållbarhet och biologisk mångfald

Biologisk mångfald betyder att vi har ett landskap med många olika arter och en stor genetisk variation. Det är livsviktigt att vi värnar om den biologiska mångfalden eftersom den spelar en avgörande roll för både naturens och människans grundläggande funktioner. Till exempel genom rening av luft, vatten och pollinering av grödor.

Forskare är eniga om att utarmningen av biologisk mångfald är mycket oroväckande. Våren 2018 gav FN:s panel för biologisk mångfald ut en rapport där man slog fast att förlusten av djur och natur är ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna.

Vi måste bli bättre på att skydda den biologiska mångfalden. Fler naturområden behöver återskapas och förvildas. Föroreningar och utsläpp av växthusgaser behöver minska så att fler arter klarar sig och ekosystemen bli stabilare.

Solenergi har lågt koldioxidutsläpp och kommer i framtiden att utgöra en allt större del av elektrifieringen. Genom att bygga solcellsparker på platser som idag inte fyller något syfte, kan vi se till att mer mark förblir orörd och att vi berikar den biologiska mångfalden. 

brad-huchteman-6GhwM0GnwMw-unsplash 3

Följ oss