sg

Projekt

Pågående

Vikingen 1

Sunna utvecklar en storskalig solcellspark på mark som drabbats av problematik med översvämningar och inte är lämplig för jordbruk.

 • 90 hektar
 • 70 MW
 • Planerad driftsättning 2025

Pågående

Skogsmusen

Sunna utvecklar en storskalig solpark och har initierat processen för ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen och nätinkoppling.

 • 20 hektar
 • 14 MW
 • Planerad driftsättning 2023

Pågående

Bågskytten 1

Sunna utvecklar en storskalig solpark i elområde 3 tillsammans med lokala markägare och långsiktiga investerare.

 • 30 hektar
 • 25 MW
 • Planerad driftsättning 2025

Pågående

Bergamo

Bergvik Skog Öst och Sunna Group har tecknat avtal om samarbete för etablering av storskalig solkraft i Uppsala län.

 • 90 hektar
 • 56 MW
 • Planerad driftsättning 2025

Kommande

Bågskytten 2

Sunna utvecklar en storskalig solpark i elområde 3 tillsammans med lokala markägare och långsiktiga investerare.

 • 60 hektar
 • 47 MW
 • Planerad driftsättning 2025

Kommande

Vikingen 2

Efter gott samarbete med markägare planeras en utökning av befintligt projekt för att ytterligare stärka den förnybara elproduktionen i södra Sverige.

 • 48 hektar
 • 36 MW
 • Planerad driftsättning 2025

Kommande

Synfältet

Undersökning och utredning av mark i och omkring anläggningsområdet samt samrådsansökan är påbörjad.

 • 7 hektar
 • 4 MW
 • Planerad driftsättning 2023

Läs mer

Frågor eller funderingar?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss.

  sg

  Följ oss