sg
Publicerad
Skrivet av : 
sunna
Kategori
Projekt

Lilla Norrskenet vinner Solenergipriset för årets markanläggning

Sunna Groups pilotanläggning Lilla Norrskenet utanför Luleå har tilldelats Solenergipriset 2024 för årets mest spännande och innovativa markanläggning.


Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut tre kategorier av Solenergipriset – Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation. Utmärkelserna går till “anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av”.

Sunna Group byggde under slutet av 2023 en pilotanläggning utanför Luleå kallad Lilla Norrskenet med vertikalt monterade paneler riktade mot öst och väst. Pilotanläggningen byggdes för att testa en nyskapande lösning för solenergiproduktion i nordliga förhållanden och har utformats för att minska förluster från snöskuggning. 

Johan Paradis, CTO på Sunna, fick ta emot priset. Foto: Johanna Peterson

– I Norrland där den nya industrin förbrukar gigantiska mängder el är utbyggnaden av elproduktionen oerhört viktig. Solkraft och Lilla Norrskenet är en självklar del av den processen, säger Johan Paradis, CTO på Sunna Group.

Parken, som Energiengagemang har varit totalentreprenör för, har en installerad effekt på 90 kW och bidrar med förnybar el till närområdet. Markägarna, Alviksgården Lantbruk, nyttjar elen i sin anläggning där den bland annat används till produktion av biogas. 

Vi tackar ödmjukast för den fina utmärkelsen och hoppas att kommande resultat från parken kan bidra till mer solenergi även i norra landet framöver.

Johan Paradis var på plats på Svensk Solenergis årsmöte och fick äran att ta emot priset när det tillkännagavs.

Juryns motivering

“Den som vill bygga en markanläggning i mellersta eller norra Norrland behöver brottas med flera osäkerheter. Solinstrålningsdata för dessa breddgrader är begränsad och av varierande kvalitet, medan snöfall kan orsaka både produktionsförluster och ökade laster. Genom att välja vertikal montering av bifaciala solcellsmoduler minimeras snölaster och snöskuggning.

Snö på marken kan reflektera solljus och därmed öka solinstrålningen på solcellerna. Vertikalt monterade solpaneler ger dessutom en produktionsprofil som är jämnare över dagen och lämnar plats till att bruka jorden mellan modulraderna. Årets solenergipris för bästa markanläggning går till Lilla Norrskenet, av Sunna Group. Vinnaren har tagit sakerna i egna händer och satsat på denna pilotanläggning. Med sina 90 kWp är anläggningen stor nog att utvärdera potentialen för elproduktion och lönsamhet för stora vertikala solparker i Norrland.”

Alla pristagarna för Solenergipriset 2024. Foto: Svensk Solenergi/Johanna Peterson

Vi vill även passa på att gratulera pristagarna i kategorin Årets prestation Sunsurf Solar som har byggt Sveriges första flytande solcellsanläggning, och Ivar Kjellberg Fastighets AB som tillsammans med Raymond Solar vann Årets anläggning byggnad. Och såklart ett stort tack till Svensk Solenergi och juryn.

Om Solenergipriset

Med Solenergipriset vill branschföreningen Svensk Solenergi sätta fokus på solenergin och bidra till att öka kraftslaget i Sverige. Syftet är att sprida kunskap ute i landet om solenergibranschens mest spektakulära projekt och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse. Därför synliggör Solenergipriset varje år nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling – som driver teknikområdet framåt. Svensk Solenergi tror även på utmärkelsens förmåga att informera om standardiserade projekt som sänker kostnader, gör tekniken mer tillgänglig och på sikt skapar en ökad marknad.

Fakta Lilla Norrskenet

Lilla Norrskenet utanför Luleå är en pilotanläggning för att testa en nyskapande lösning för solenergiproduktion i nordliga förhållanden. Parken har utformats för att optimera användningen av solceller i arktiskt och snörikt klimat och maximera solenergins potential även i norr. Den uppfördes på kort tid från upphandling till dagen för driftsättning, som skedde på en av årets mörkaste dagar i december 2023.
Anläggningen ligger i anslutning till Alviksgården utanför Luleå och har vertikalt monterade dubbelsidiga paneler i öst- och västlig riktning. Utformningen minskar förluster från snöskuggning jämfört med traditionellt lutande paneler där snö lätt samlas och riskerar ligga kvar en längre tid. Med mindre problematik från snöskuggning kan parken dra nytta av reflektioner från snötäckt mark under soliga vinterdagar, och under sommarhalvårets långa dagar finns potentialen att producera el snudd på dygnet runt.

Kontakt

Marcus Qviberg, VD Sunna Group
Telefon: 073-317 38 76
Mail: marcus@sunnagroup.com

Om Sunna Group AB

Sunna grundades 2021 med ambitionen att öka mängden solel i energisystemet genom att utveckla, äga och förvalta storskalig solkraft i Norden. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners är Sunna en hållbar aktör på den svenska energimarknaden.
Sunna ökar tillgången till grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunnas mål är att bygga 1 gigawatt innan år 2030 och har nu säkrat tillstånd för en fjärdedel av den effekten. sunnagroup.com

Följ oss