sg
Publicerad
Skrivet av : 
sunna
Kategori
Press

Aneo storsatsar på svensk solkraft med Sunna Group

Sunna Group ingår partnerskap med Aneo, en nordisk aktör inom förnybar energi, och säkrar en långsiktig kapitalplan i syfte att bygga solparker i Sverige. Samarbetet säkrar förutsättningarna för att nå målet om 1 gigawatt produktion av solenergi innan 2030.


Åre/Trondheim, 8 September 2022 – Sunna Group AB (“Sunna”)

Sunna Group i samarbete med Aneo
– Säkrar långsiktig kapitalplan för att bygga 1 GW solenergi i Sverige

Sunna Group, ett bolag verksamt inom storskalig solenergi, ingår partnerskap med Aneo, en nordisk aktör inom förnybar energi, i syfte att bygga solparker i Sverige. I och med detta samarbete har Sunna förutsättningarna på plats för att nå målet om 1 GW produktion av solenergi innan 2030.

Marcus Qviberg, VD Sunna

“Sunna har som ambition att bli en av de största aktörerna inom storskalig solkraft i Sverige”, säger Marcus Qviberg, VD Sunna Group. “I partnerskap med Aneo får vi inte bara det kapital som behövs för projekten och byggnationerna, utan också stor erfarenhet från projektutveckling inom primärt vind- och vattenkraft som kommer bidra positivt till utvecklingen av vår affär.”

“Om vi ska lyckas med den gröna omställningen måste vi vara modiga nog att satsa på ny energi. Här och nu, inte någon gång i framtiden. För Aneo är det ett naturligt första steg ut i Norden att alliera oss med svenska aktörer som Sunna Group. De delar vår ambition om att något måste göras snabbt, och har ett väldigt starkt team som har kommit långt på kort tid.” säger Ståle Gjersvold, VD Aneo. 

Ståle Gjersvold, VD Aneo

För närvarande har Sunna åtta pågående solparksprojekt med en sammanlagd effekt om drygt 250 MW. Den första parken planeras vara i drift under 2023. En solcellspark beräknas producera el i minst 30-35 år och kräver minimalt med underhåll, vilket innebär att området både i och runt parken kan utgöra fin grogrund för växter, insekter och djurliv. 

“Solparker har en livstid på minst 30 år, och utöver att producera grön el kan vi genom solparker samtidigt säkerställa biologisk mångfald”, fortsätter Marcus. “Nu söker vi fler riktigt dåliga lägen med mark som inte kan användas för exempelvis jordbruk men som däremot kan bli en långsiktig investering för hållbar energi. ”

För mer information, kontakta VD Marcus Qviberg
Telefon: 073-317 38 76
Mail: marcus@sunnagroup.com

Om Sunna

Sunna grundades i juni 2021 med ambitionen att öka mängden solel i energisystemet genom att producera, utveckla, äga, förvalta och sälja storskalig solkraft i Norden. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners är Sunna en hållbar aktör på den svenska energimarknaden.

Sunna ökar tillgången till grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunnas mål är att bygga 500 MW innan år 2025 – vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges största vattenkraftverk – och 1 GW ska vara i produktion år 2030.
sunnagroup.com

Om Aneo

En ny, nordisk aktör inom förnybar energi med huvudkontor i Trondheim, med energibolaget TrønderEnergi och investeringsfonden HitecVision som ägare. Aneo etableras under hösten 2022 och ska satsa stort inom förnybar energiproduktion, elektrifiering och energieffektivisering. Aneo kommer att vara en banbrytare för den gröna omställningen med viljan och investeringskraften som krävs för till att utveckla nya, gröna värdekedjor.
aneo.com

Pressbilder för fri användning av media

Aneo på besök hos Sunnas Åre-kontor. Från vänster: Gustaf Sundbüe (BDM Sunna), Ståle Myhre (Corporate Finance TrønderEnergi), Gabriella Edebo (Trainee Sunna), Ståle Gjersvold (VD Aneo) och Marcus Qviberg (VD Sunna)

Aneo på besök hos Sunnas Åre-kontor.
Från vänster: Ståle Myhre (Corporate Finance TrønderEnergi), Marcus Qviberg (VD Sunna), Ståle Gjersvold (VD Aneo), Gabriella Edebo (Trainee Sunna) och Gustaf Sundbüe (BDM Sunna)

Följ oss