sg

Vikingen 1

Sunna utvecklar en storskalig solcellspark på mark som drabbats av översvämningar och inte är lämplig för jordbruk.


Information

Status
Pågående
Bolagsnamn
Arvaker 1
Plats
Norrköpings kommun

Solcellsparken är belägen i Norrköpings kommun och kommer att generera grön elektricitet, fri från koldioxid, under en tid av cirka 35 år.


Om projektet

Sunna utvecklar en storskalig solpark för att stärka den förnybara elproduktionen i södra Sverige tillsammans med lokala markägare och långsiktiga investerare. Den planerade parken är belägen på halvön Vikbolandet i Norrköpings kommun i elområde SE3. Stora delar av det planerade anläggningsområdet har historiskt drabbats av problematik med översvämningar, vilket gjort att marken inte lämpar sig för jordbruk i någon större utsträckning. 

För närvarande pågår tillståndsprocessen med Länsstyrelsen i Östergötlands län samt berörd nätägare för inkoppling av parken. En samrådsanmälan har skickats in och handläggning pågår hos Länsstyrelsen. 

Verksamheten är belägen sydost om Östra Husby ute på Vikbolandet i Norrköpings kommun. Verksamheten kommer att avgränsas till det område inom vilket solcellsparken kommer att etableras där den totala ytan uppgår till cirka 90 ha.

Snabbfakta

  • 92 hektar
  • 72 MW
  • Östergötlands län

Kontaktperson

Nyheter

Följ oss