sg
Publicerad
Skrivet av : 
sunna
Kategori
Projekt

Rekordsnabbt klartecken för solpark i Falköping

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett Sunna Group grönt ljus för att bygga en solpark i Falköpings kommun på en yta om 33 hektar. Den kommande solparken planeras för en total installerad effekt på omkring 31 megawatt och kan stå klar redan nästa år.


Den årliga produktionen från den planerade solparken i Falköping beräknas till cirka 34 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar ungefär 12 procent av kommunens totala energibehov. Samrådsanmälan för projektet skickades in för handläggning till Länsstyrelsen i Västra Götaland i november 2023 och återkoppling med besked om bifall kom redan i början av februari 2024.

– Det känns väldigt bra att få klartecken för en solcellspark av denna storlek så här snabbt. Att få ett så snabbt besked från Länsstyrelsen för ett större energiprojekt måste vara någon form av rekord för en produktionsanläggning. Det här betyder såklart mycket för den lokala elförsörjningen, men också för det lokala näringslivet eftersom vi alla står inför en kraftig omställning med ett ökat energibehov”, säger Marcus Qviberg, VD för Sunna Group.

Tillsammans med nätägaren Falbygdens Energi, FENAB, är förhoppningen att driftsättning av parken kan ske redan under hösten 2025.

– Vi är i en tidig fas i anslutningsärendet men hoppas kunna tillgodose anslutningen så snabbt som möjligt. För FENAB och Falköpings kommun är detta projekt en viktig del i att kunna möjliggöra omställningen i samhället från fossilt till förnybart, men också för att kunna etablera nya verksamheter inom området. Elnätet på Falbygden har mycket installerad vindkraftsproduktion och vi vet att sol- och vindkraft kompletterar varandra väldigt bra. Oftast blåser det inte när solen skiner och vice versa, säger John Hille, Elnätschef, Falbygdens Energi Nät AB.

Marken inom projektområdet består av bete och jordbruksmark, och under anläggningens livstid kommer ytan mellan raderna av solpaneler att fortsätta nyttjas på liknande sätt. Detta betyder att solcellsparken kommer att producera el samtidigt som jordbruksmarken i området bevaras. 

Sunna har samarbetat med miljökonsulter från Envigo för att ta fram en rad insatser och alternativ för att säkerhetsställa fortsatt bruk av marken mellan raderna av solpaneler, samt främja den biologiska mångfalden på platsen. 

Fakta

Storlek: 33 hektar
Effekt: 31 MWp
Produktion: cirka 34 000 000 kWh per år
Plats: Falköping, Västra Götalands län

Kontakt

Marcus Qviberg, VD Sunna Group
Telefon: 073-317 38 76
Mail: marcus@sunnagroup.com

Om Sunna Group AB

Sunna grundades 2021 med ambitionen att öka mängden solel i energisystemet genom att utveckla, äga och förvalta storskalig solkraft i Norden. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners är Sunna en hållbar aktör på den svenska energimarknaden.
Sunna ökar tillgången till grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunnas mål är att bygga 1 gigawatt innan år 2030 och har nu säkrat tillstånd för en fjärdedel av den effekten. sunnagroup.com 

Följ oss