sg
Publicerad
Skrivet av : 
sunna
Kategori
Projekt

Sunnas första solpark är driftsatt

Sunna Group har driftsatt Henja solpark utanför Gislaved - Sveriges första storskaliga solcellspark på skogsmark.


Pressmeddelande, 12 mars 2024

Henja solpark i Gislaved är en av Sveriges största solcellsanläggningar. Foto: Sunna Group AB.

Produktionsstart för Sveriges första storskaliga solpark på skogsmark


Sunna Group har driftsatt Henja solpark utanför Gislaved – Sveriges första storskaliga solcellspark på skogsmark. 

Nu har elproduktionen startats i vad som är Sveriges sjunde största solpark, och den första storskaliga solparken (över 5 MW) som byggts på skogsmark. Henja solpark utanför Gislaved i Jönköpings län har en installerad effekt på 15,5 megawatt (MWp) och en uppskattad årlig produktion på 15 gigawattimmar (GWh).

– Vi är mycket glada över att ha nått milstolpen att sätta vår första solpark i drift på så kort tid, vilket visar att vår affärsmodell för projektutveckling lönar sig. Jag är särskilt stolt över vårt team och nära samarbete med Aneo, och skickar också ett stort tack till markägaren, säger Marcus Qviberg, VD för Sunna Group.

Solcellsparken i Gislaved har utvecklats av Sunna Group i samarbete med Aneo, en Nordisk koncern för satsningar på förnybar energi, som gick in som delägare i Sunna Group i september 2022. Totalt har Henja solpark inneburit en investering på cirka 100 miljoner kronor. 

– Vi har realiserat det här projektet på rekordtid. Det tog bara två år från starten av projektutvecklingen till driftsättningen av parken, tack vare våra duktiga partners i Sunna Group och en mycket tidseffektiv process för tillstånd och nätanslutning. Där har vi något att lära av här i Norge, säger Kari Skeidsvoll Moe, vice VD för förnybar produktionsportfölj och tillväxt på Aneo.

Kari Skeidsvoll Moe, vice VD för tillväxt förnybar energi på Aneo, och Marcus Qviberg, VD på Sunna Group. Foto: Aneo AS/Sunna Group AB.

Henja solpark är även den första solparken i större skala som inte är inhägnad av stängsel, detta för att säkerställa att både djur och friluftsliv fortsatt kan röra sig fritt inom och genom området. 

Henja solpark, som under utvecklingstiden haft projektnamnet “Skogsmusen”, har uppförts på en yta av 30 hektar delvis brandskadad skogsmark, motsvarande cirka 45 fotbollsplaner. Byggnationen av anläggningen har utförts av Svea Solar och anslutningen till elnätet stod det kommunala elnätsbolaget Gislaved Energi för. 

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Sunna Group och att vara i mål med projektet. Den här solparken innebär ett stort bidrag till elnätet i många år framöver, säger Magnus Bergqvist, försäljningschef för solparker på Svea Solar.

En officiell invigning av solparken kommer att ske i början av sommaren.

Henja solpark är den första storskaliga solcellsanläggningen i Sverige utan stängsel.

Fakta: Henja Solpark

Plats: Gislaved, Jönköpings län (SE3)
Effekt: 15,5 MWp installerad effekt
Storlek: ca 30 hektar
Antal paneler: Ca 23 000 st
Beräknad årlig produktion: 15 000 000 KWh (motsvarande årsförbrukningen av hushållsel för mer än 3 000 villor) 
Start av byggnation: Juni 2023
Driftsättning: Mars 2024
Investering: Cirka 100 miljoner SEK

Kontakt:

Marcus Qviberg, VD Sunna Group
Telefon: +46 73 317 38 76
Mail: marcus@sunnagroup.com 

Om Sunna Group:

Sunna grundades 2021 med ambitionen att öka mängden solel i energisystemet genom att utveckla, äga och förvalta storskalig solkraft i Norden. Sunna ökar tillgången till grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunnas mål är att bygga 1 gigawatt innan år 2030 och har nu säkrat tillstånd för en fjärdedel av den effekten. sunnagroup.com 

Om Aneo:

Aneo är en nordisk koncern inom förnybar energi med huvudkontor i Trondheim och med energibolaget TrønderEnergi och investeringsfonden HitecVision som ägare. Aneo etablerades hösten 2022 och ska bidra till kraftutveckling, elektrifiering och energieffektivisering – så att den nödvändiga energiomställningen blir lönsam för koncernens kunder, ägare och samhället. aneogroup.com 

Följ oss