sg
Publicerad
Skrivet av : 
ohmy
Kategori
Projekt

Bergvik Skog Öst och Sunna Group har tecknat avtal om etablering av storskalig solkraft

Bergvik Skog Öst och Sunna Group har tecknat avtal om samarbete för etablering av storskalig solkraft i Uppsala län.


Projektet avser etablering på ett område om ca 100 hektar med en installerad effekt om upp till 50 MW. Marken har tidigare varit beväxt med skog som avverkats för några år sedan. Platsen har goda förutsättningar sett till placering mellan inkoppling, produktion och förbrukning. Kommunen har en lång historia inom kraftproduktion och utvecklas nu mot en förnybar sådan och ökar mängden solenergi i Sveriges energimix.

Det är viktigt för oss att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling på fler än ett sätt. Därför ser vi detta första solkraftsprojekt på vår mark som en spännande satsning och breddning av vår markanvändning och hållbarhetsarbete, säger Sofia Berg, VD på Bergvik Skog Öst.

På Bergvik Skog Östs mark bedrivs FSC- och PEFC-certifierat skogsbruk av den skogliga förvaltaren BillerudKorsnäs som innehar certifikaten. Bergvik Skog Öst har överenskommit med Sunna att FSC-kraven för vindkraftsetablering ska följas även vid denna solkraftsetablering. Detta innebär bland annat möjlighet till tidig dialog för intressenter, krav på utformning och uppföljning av etableringsprocessen, samt hänsyn till naturvärden och sociala värden.

Vi är stolta över det här samarbetet och ser fram emot en långsiktig relation. Sunnas ambition är att öka mängden sol i Sveriges energimix. Det här projektet är ett stort steg framåt i vårt mål att ha 500 MW solel installerad till 2025, säger Marcus Qviberg, VD på Sunna Group

Nästa steg är att påbörja tillståndsprocessen hos länsstyrelsen samt dialogen med nätägaren för inkoppling av parken.

Om Sunna Group
Sunna Group har som ambition att öka mängden solel i energisystemet. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners blir Sunna en hållbar aktör på den Svenska energimarknaden. Vi ska utveckla och äga storskalig solkraft. Sunna erbjuder företag och kommuner tillgång till större mängder grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. För mer information, besök www.sunnagroup.com.

Om Bergvik Skog Öst
Bergvik Skog Öst är en av Sveriges största ägare av skog, mark och vatten. Markinnehavet omfattar ca 360 000 hektar, huvudsakligen i Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Vi producerar skogsråvara och upplåter mark och vatten till bland annat jakt och fiske. Bergvik Skog Öst stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom produktion av biobränsle från skog samt utveckling av vindkraft och solkraft.

För mer information om projektet, kontakta:

Sofia Berg VD Bergvik Skog Öst AB, tel nr 0706778315, sofia.berg@bergvikskogost.se
Marcus Qviberg, VD Sunna Group AB, tel nr 0733173876, marcus.qviberg@sunnagroup.com
Om du har synpunkter på projektet så är du välkommen att kontakta oss på info@bergvikskogost.se

FSC® Licensnummer FSC-C125552
PEFC™ Certifikatsnummer SA-PEFC-FM/COC-006912
FSC®- och PEFC™-certifikaten innehas av den skogliga förvaltaren BillerudKorsnäs Skog & Industri AB

FSC = Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk.

Svenska PEFC bildades år 2000 för att utveckla en certifieringsstandard som tar hänsyn till det småskaliga familjeskogsbrukets villkor. Den första svenska skogsstandarden godkändes av internationella PEFC i juli samma år.

Följ oss