sg
Publicerad
Skrivet av : 
sunna
Kategori
Projekt

Gemensam satsning på Gotlands största solcellsanläggning

Sunna Group planerar att tillsammans med Roma Grus uppföra en solpark på gammal industrimark för att försörja verksamheten och lokalsamhället med förnybar el.


Åre/Roma, 31 oktober 2022 – Sunna Group AB (“Sunna”)

Roma Grus och Sunna Group satsar gemensamt på Gotlands största solcellsanläggning


Tillsammans med den lokala aktören Roma Grus planerar Sunna att under nästa år etablera en solcellspark inom ett industriområde strax öster om Roma tätort. Marken i fråga har tidigare använts för ett sockerbruk, men sedan nedläggningen av produktionen 1996 har den ej nyttjats till något. Bedömningen är att ytan har utmärkta förutsättningar för elproduktion från sol, med goda värden på årlig solinstrålning och en markyta som helt saknar höga naturvärden och dessutom inte är lämplig för jordbruk.

Marcus Qviberg, VD Sunna

Vi är väldigt glada över att få dra igång det här projektet tillsammans med Roma Grus och det går helt i linje med vår målsättning att använda mark med låga naturvärden och göra något bra av det. Sverige behöver markant öka sin elproduktion från sol och detta är ett steg i rätt riktning och dessutom på en ytterst lämplig plats, säger Marcus Qviberg, VD Sunna Group om samarbetet.

– Roma Grus verkar i tunga industrier som kräver mycket energi och gör avtryck i Gotlands landskapsbild. Detta eftersom vi bryter och producerar grus och berg. Att vi dessutom förädlar dessa material till produkter som asfalt och betong kräver mycket energi. Att etablera energiproduktion på Roma Grus mark är ett viktigt steg för att följa vår hållbarhetsstrategi som ger oss grön el lokalt, förklarar Magnus Lindby, VD Roma Grus.

Magnus Lindby, VD Roma Grus

Den planerade parken kommer att bli Gotlands största av sitt slag hittills, med en total installerad effekt på upp till cirka 3,5 MW, vilket kommer resultera i en produktion som är ungefär tvåfaldigt mer än Roma Grus egna konsumtion.

– Kan man dessutom utveckla området kring parken för att positivt påverka den biologiska mångfalden så passar projektet väldigt bra in i vårt hållbarhetsarbete, där vi ständigt jobbar för att hitta lösningar som gör att vi använder fossilfri och grön energi. Att förverkliga detta projekt tillsammans med Sunna är roligt, skulle jag beskriva relationen kan det sammanfattas med några ord; kompetens, familjärt och högt till tak, fortsätter Magnus Lindby.

Under en tid av cirka 35 år kommer solcellsparken att bistå ett mycket angeläget samhällsintresse, nämligen omställning mot ett fossilfritt samhälle. Samrådsanmälan för parken är inskickad till Gotlands länsstyrelse.

Om Roma Grus AB:

Ett familjeägt bolag som har varit verksamma på Gotland i över 50 år och som erbjuder den lokala marknaden industriella tjänster och transport, samt ett brett utbud av produkter i form av asfalt, betong, oljor, cirkulära produkter samt grus- och bergprodukter. Roma Grus har ett stort fokus på att tillhandahålla produkter och tjänster på ett hållbart sätt, samt på att vara ledande i branschen vad gäller ekologisk hållbarhet. Ett steg i detta led är bland annat att satsa på solel och omställning till fossilfri produktion.
romagrus.se 

Om Sunna Group AB:

Sunna grundades i juni 2021 med ambitionen att öka mängden solel i energisystemet genom att producera, utveckla, äga, förvalta och sälja storskalig solkraft i Norden. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners är Sunna en hållbar aktör på den svenska energimarknaden.
Sunna ökar tillgången till grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunnas mål är att bygga 500 MW innan år 2025 – vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges största vattenkraftverk – och 1 GW ska vara i produktion år 2030.
sunnagroup.com 

Följ oss