sg
Publicerad
Skrivet av : 
ohmy
Kategori
Projekt

Sunna säkrar avtal för 100 hektar mark

Sunna har ingått avtal om 100 hektar mark för etablering av storskalig solkraft på mark som lämpar sig dåligt för jordbruk.


Sunna har ingått avtal om 100 hektar (ha) mark för etablering av storskalig solkraft. Detta avtal är ett steg på vägen gentemot Sunnas vision att skapa en plattform för förnybar energi. Sunna har som ambition att ta fördelarna av storskaliga solparker till Sverige för att möta de utmaningar som samhället står inför i form av elbrist, samt bidra till en hållbar omställning av det totala energisystemet.

”-Ytan är ungefär lika stor som 200 fotbollsplaner och lämpar sig dåligt för jordbruk. Vi ser stora möjligheter att teckna fler avtal för liknande typ av mark och ser fram emot en långsiktigt relation med markägare”, säger Marcus Qviberg, tillträdande VD på Sunna

– ”Tillgång till nätinkoppling är en viktig faktor och här ser vi att vårt samarbete med nätägaren är av stor vikt för vår ambition att kunna koppla på anläggningen snarast möjligt”, säger Johan Paradis, CTO

I samband med att solparker designas arbetar Sunna aktivt med den biologiska mångfalden. Att säkerställa att inte göra skada utan tvärtom använda marken för att bygga ett hållbart ekosystem är grundläggande för samhällsbyggnation, nu och i framtiden.

-”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Sunna för att utveckla denna solpark så att den på flera sätt kan bidra till biologiskt mångfald “, säger Linnea Andersson, miljökonsult på Envigo AB

För mer information:
Marcus Qviberg, tillträdande VD
marcus@sunnagroup.com
0730-81 73 91
www.sunnagroup.com

Om Sunna Group AB:
Sunna har som ambition att öka mängden solel i energisystemet. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners blir Sunna en hållbar aktör på den Svenska energimarknaden. Vi ska utveckla, äga och förvalta storskalig solkraft. Sunna erbjuder företag och kommuner tillgång till större mängder grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunna har i dag en målsättning att bygga 500 MW innan år 2025 – vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges största vattenkraftverk. För mer information, besök sunnagroup.com.

Följ oss