sg

Lilla Norrskenet

Pilotanläggning utanför Luleå med vertikala paneler för att maximera solenergins potential i nordliga regioner.


Vinnar mark transparent

Information

Status
Driftsatt
Plats
Luleå
På en av årets mörkaste dagar driftsattes den 12 december pilotanläggningen “Lilla Norrskenet” utanför Luleå. Den nyskapande solparken representerar ett pilotprojekt som syftar till att övervinna utmaningarna med snö för att maximera solenergins potential i nordliga regioner.

Anläggningen ligger i anslutning till Alviksgården utanför Luleå och har vertikalt monterade dubbelsidiga paneler i öst- och västlig riktning. Utformningen minskar förluster från snöskuggning jämfört med lutande paneler där snö lätt samlas och riskerar ligga kvar en längre tid. Men mindre problematik med snöansamling kommer parken dessutom kunna dra nytta av reflektioner från snötäckt mark under soliga vinterdagar och potentiellt producera mer än sluttande paneler. 

Rader med vertikala moduler gör det även möjligt att odla mellan raderna i större utsträckning och under sommarhalvåret producera el snudd på dygnet runt.

Produktionsdata från parken kommer att analyseras för att utvärdera hur denna typ av anläggning presterar i ett klimat med mer snö och långa sommardagar. Resultaten kommer bidra till ökad förståelse kring val av monteringsmetod för nordliga solcellsparker för att kunna bidra till omställningen mot fossilfri industri i Norrland.

Tack till Luleå Business Region för stöttning och EnergiEngagemang Sverige AB för gott samarbete för att realisera piloten i rekordfart.

Projektet vann Solenergipriset 2024 i kategorin “Årets anläggning mark”. Lär mer här.

Snabbfakta

  • Pilotanläggning
  • Driftsättning: december 2023
  • Norrbottens län

Kontaktperson

Nyheter

Följ oss