sg

Bergamo

Bergvik Skog Öst och Sunna Group har tecknat avtal om samarbete för etablering av storskalig solkraft i Uppsala län.


BSÖ-logo-6x300

Information

Status
Pågående
Plats
Uppsala län

Projektet avser etablering på ett område om ca 100 hektar med en installerad effekt om upp till 50 MW. Marken har tidigare varit beväxt med skog som avverkats för några år sedan. Platsen har goda förutsättningar sett till placering mellan inkoppling, produktion och förbrukning. Kommunen har en lång historia inom kraftproduktion och utvecklas nu mot en förnybar sådan och ökar mängden solenergi i Sveriges energimix.

Det är viktigt för oss att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling på fler än ett sätt. Därför ser vi detta första solkraftsprojekt på vår mark som en spännande satsning och breddning av vår markanvändning och hållbarhetsarbete, säger Sofia Berg, VD på Bergvik Skog Öst.

På Bergvik Skog Östs mark bedrivs FSC- och PEFC-certifierat skogsbruk av den skogliga förvaltaren BillerudKorsnäs som innehar certifikaten. Bergvik Skog Öst har överenskommit med Sunna att FSC-kraven för vindkraftsetablering ska följas även vid denna solkraftsetablering. Detta innebär bland annat möjlighet till tidig dialog för intressenter, krav på utformning och uppföljning av etableringsprocessen, samt hänsyn till naturvärden och sociala värden.

Vi är stolta över det här samarbetet och ser fram emot en långsiktig relation. Sunnas ambition är att öka mängden sol i Sveriges energimix. Det här projektet är ett stort steg framåt i vårt mål att ha 500 MW solel installerad till 2025, säger Marcus Qviberg, VD på Sunna Group

Nästa steg är att påbörja tillståndsprocessen hos länsstyrelsen samt dialogen med nätägaren för inkoppling av parken.

Snabbfakta

  • 100 hektar
  • 56 MW
  • Planerad driftsättning 2025

Kontaktperson

Nyheter

sg

Följ oss