sg

Stensamlaren

Alla tillstånd är säkrade och planering inför byggstart pågår för 40 hektar solpark i Falköpings kommun.


Information

Status
Pågående
Planerad driftsättning
2025
Plats
Falköpings kommun

Området för den planerade anläggningen består främst av lågproduktiv jordbruksmark med vallodling och en viss del av området som nyttjats som betesmark. Hela anläggningsytan ligger på gammal utdikad mossmark som till viss del är stenig och där odlingsförhållandena inte bedöms vara goda och avkastningen varit låg.

Projektet har fått bifall från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och planeringen inför byggnation av anläggningen är inledd. Under driftsfasen kommer jordbruksliknande skötsel att bedrivas inom området.

Snabbfakta

  • 40 hektar
  • 31 MW
  • Västra Götalands län

Kontaktperson

Nyheter

Följ oss